Skupstina grada 2 deo 27.02.2017.

Skupstina grada 2 deo  27.02.2017.