Skupstina grada 1 deo 27.02.2017.

Skupstina grada 1  deo  27.02.2017.