Školski E-kalendar

Na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice dostupan je školski E-kalendar za školsku 2021/2022. godinu, pa će prosvetnim radnicima, roditeljima i đacima osnovnih i srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine biti lakše da pregledaju i prate radne obaveze tokom školske godine.

U okviru ovog kalendara, korisnici imaju mogućnost da izaberu prikaz radnih i neradnih dana, državnih i verskih praznika, početka i kraja polugodišta i školske godine, datuma probnog i završnog ispita, kao i raspored radnih subota za tekuću školsku godinu.