Škola za mlade neurologe

U organizaciji Društva neurologa Srbije, na Velikoj terasi šestu godinu zaredom održana je Škola za mlade neurologe. Predavanja su bila posvećena novinama iz oblasti urgentnih neuroloških stanja.

Škola za mlade neurologe na Paliću okupila je veliki broj neurologa iz naše zemlje, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije koji su slušali predavanja eminentnih stručnjaka iz ove oblasti. Edukacija je ove godine bila posvećena životno ugrožavajućim stanjima kod neuroloških bolesti.

Urgentna neurologija u Srbiji osnovana je pre tri decenije otvaranjem Urgentnog centra KCS. Među najčešćim neurološkim stanjima koja zahtevaju hitnu reakciju su bolesti krvnih sudova mozga, kao što je moždanih udar što je najčešća patologija, krize svesti, epilepsija i vrtoglavice.

Koliko je značajno urgentno zbrinjavanjem pacijenata sa moždanim udarom najbolje se vidi na statističkim podacima. Prema rečima stručnjaka od 100 bolesnika sa ovom patologijom kod kojih se u prva tri sata primeni terapija, njih 60 će biti funkcionalno sposobni bez značajnijeg invaliditeta, što je veliki uspeh u odnosu na period kada nije bila dostupna terapija za lečenje moždanog udara.

Za direktora Opšte bolnice Subotica Pokrajinska vlada je imenovala dr Slobodana Puškara, dosadašnjeg v.d. direktora ove ustanove. dr Slobodan Puškar je subspecijalista interne medicine – kardiolog.