Škola pamćenja a ne škola mišljenja

 

Gostujući u Emisiji In medias res, doktor ekonomskih nauka Stevan Vasiljev rekao je da se u našoj zemlji razvija škola pamćenja, a ne škola mišljenja te da se od učenika očekuje da pamte testove, a ne traži se njihovo mišljenje. Da bi škole bile u koraku sa vremenom potrebno je otvarati nove obrazovne profile. Profesor Vasiljev je rekao da se program reforme srednjeg stručnog obrazovanja sprovodi od 2003-će godine na inicijativu Ministarstva prosvete u saradnji sa Evropskom unijom. Cilj reforme je razvoj stručnog obrazovanja zasnovanog na potrebama privrede i tržišta rada.