Širom Srbije obeležava se Dan sektora za vanredne situacije

Širom Srbije obeležava se Dan sektora za vanredne situacije.Od formiranja sektora od 2009 godine do danas bilo je više od 381 hiljade akcija i spaseno je više od 26 hiljada osoba.Ovog leta poznato je da su pripadnici sektora za vanredne situacije pomogali kolegama u Republici Srpskoj,Severnoj Makedoniji,Grčkoj koje su se borile sa požarima.

I u našem gradu оrganizovan je zbor u okviru kog su građanima prikazana vozila i sprava za gašenje požara.

Zaslužnim pripadnicima Sektora uručene su i nagrade na trgovima i parkovima širom Srbije.Načelnik sektora za vanredne situacije častitao je slavui dan pripadnicima sektora sa željom da uspešno završe intervencijei da se živi i zdravi vrate svojim porodicama.