Sindikat sumirao godinu za nama

Sumirajući godinu koja je na izmaku, iz Saveza samostalnih sindikata grada Subotice navode da je bila izuzetno teška, te da očekivanja da će nakon kovida doći do stabilizacije kada reč o inflaciji, većeg priliva kapitala, radnih mesta i povećanje zarada, ipak nisu ispunjena.

U 2022. godini Savez samostalnih sindikata pokrenuo je niz aktivnosti, a seminari, okrugli stolovi, sekcija mladih i sekcija žena, borba za kolektivne ugovore i povećanje zarada, samo su neki od njih. Kažu ova godina bila je teška i zahteva za sve radnike, ali najviše za one koji rade u proizvodnji za minimalnim primanja. Iako se očekivalo da će nakon kovida doći do stabilizacije, desio se rat na tetirotiriji Ukrajine, koji se takođe u mnogome odrazio i na nas.

Plate u našem gradu još uvek su ispod republičkog proseka, a da je odlazak školovanog kadra u razvijenije države Evrope i dalje jedan od gorućih problema, saglasni su i predstavnici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Sindikata metalaca.

Iako dosta ustanova kulture ima dobre uslove, jedan od problema predstavlja i neinformisanost zaposlenih.

Na kraju godine, Sindikat je sa lokalnom samoupravom potpisao kolektivni ugovor za sva javna i javno komunalna preduzeća.