Šezdeset godina postojanja “Javnih skladišta”

“Javna skladišta” 6. deceniju rada i postojanja dočekuju sa više od 1400 poslovnih partnera kao eksperti u regionu za skladišne, logističke i špediterske usluge.

“Javna skladišta” raspolažu sa 25.000 m2 skladišnog prostora i više od 27.000 m2 prostora za parkiranje i smeštaj teretnih vozila, tako da u jednom danu na lokaciji mogu da prime oko 200 kamiona. Na lokaciji ovog preduzeća nalazi se i carinski terminal u okviru kojeg posluje carinska ispostava “Javna skladišta Subotica” sa kojom “Javna skladišta” imaju dugogodišnju uspešnu saradnju. Osim carinske ispostave, ovde se nalaze i drugi nadzorni organi.

„Javna skladišta” od 2008. godine posluju pod okriljem kompanije “Nelt” kao deo sistema vodeće kompanije u regionu u pogledu logističkih i distributivnih usluga. U narednom periodu “Javna skladišta” imaju u planu ulaganja u dogradnju objekata, ali i zamenu opreme kako bi nivo usluga koje pružaju klijentima podigli na još viši nivo. Jedan od značajnijih aspekata poslovanja “Javnih skladišta” jeste i saradnja sa lokalnom zajednicom, a želja ove kompanije jeste da pomogne njenom razvoju.

Pouzdanost, odgovornost i sigurnost predstavljaju glavna načela poslovanja “Javnih skladišta” , a u skladu sa ovim načelima veoma je važno istaći da ovo preduzeće u proteklih 15-ak godina poseduje sertifikat HACAP koji im omogućava i skladištenje prehrambenih artikala u različitim temperaturnim režimima.