Šesti sprat Gerontološkog Centra Subotica na maksimumu

 

Zahvaljujući Vladi AP Vojvodine i Upravi za kapitalna ulaganja APV,popunjenost kapaciteta šestog sprata Gerontološkog Centra Subotica je na maksimumu, izjavila je organizatorka pravnog poslovanja, Slavica Kujundžić. U planu je adaptacija četvrtog sprata, koji će biti namenjen korisnicima koji zavise od tuđe nege i pomoći.