Šest godina Arhus centra u Subotici

Povodom obeležavanja 6 godina rada Regionalnog Arhus centra u Subotici, na Otvorenom univerzitetu održan je okrugli sto na temu „Upravljenje otpadom“. Cilj okruglog stola bio je da se ukaže na obaveze koje su država i pokrajina preuzele u sistemu upravljanja otpadom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, te koje su uloge lokalnih samouprava.

Iz Arhusa navode da je pitanje upravljanja otpadom sve aktuelnije, te su se iz tog razloga odlučili da to bude i osnovna tema današnjeg skupa

Poglavlje 27, u procesu pridruživanja Srbije EU, odnosi se životnu sredinu, te Srbija ima zadatak da se, po tom pitanju, sinhronizuje sa sa standardima EU. Usaglašavanje sa standardima EU, kada je u pitanju životna sredina, je izuzetno zahtevan zadatak, a iz Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata navode da se trude da ispune sve uslove koje direktive nalažu, najveći problemi, sa kojima se suočavaju su finansijske prirode. Iz Pokrajinskog sekretarijata poručuju i da se radovi na Regionalnoj deponiji u Subotici bliže kraju.

Regionalni Arhus centar u Subotici nastao je potpisivanjem Memoranduma o saradnji između resornog ministarstva, Gradske uprave Subotica i Otvorenog univerziteta.