Sednica Odbora za ljudska i manjinska prava u Subotici

Subotica je kao grad opravdala sva moguća očekivanja u periodu migrantske krize, izjavio je predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović na 13. sednici Odbora koja je održana u Gradskoj kući. Na sednici Odbora govorilo se o tome na koji način se grad suočavao sa migrantskom krizom.

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban uoči sednice Odbora podsetio je da u Subotici živi preko dvadeset nacionalnih zajednica i da su svima zakonom zagarantovana prava. Gradonačelnik je dodao da je ponosan na to kako se Subotica suočavla sa izazovima u periodu intenzivne migrantske krize.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović istakao je da je Subotica grad koji se odlično snašao sa izazovima migranske krize. Na današnjoj sednici govorilo se o tome kako su se rešavali problemi prilikom migrantske krize, a razgovaralo se i o tome kroz šta su organi i institucije grada prošli u rešavanju tih problema.