Savetovalište u ŠC „Dositej Obradović“ do sada pružilo 78 usluga

Za nepune dve godine rada, u Savetovalištu Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“ pruženo je 78 usluga, a savetodavnu pomoć stručnjaka su najčešće tražili roditelji dece uzrasta između 2 i 3 godine.

Savetovalište je počelo sa radom 22. maja 2022. godine sa idejom da se porodicama dece sa smetnjama u razvoju, ali i za porodice dece sa neurotipičnim razvojem od rođenja do 6. godine života obezbedi besplatan pristup stručnjacima različitog profila. Od početka rada Savetovališta do sada je pruženo 78 savetodavnih usluga i to u najvećoj meri roditeljima dece između 2 i 3 godine života.

Stručni tim Savetovališta čine stručnjaci iz različitih oblasti: spec. defektolog rane intervencije, logoped na srpskom i mađarskom jeziku, surdoaudiolog, somatoped, senzorno- integrativni pedagog, reedukator psihomotorike, socijalni radnik, porodični savetnik i pravnik. U Savetovalištu napominju da se u okviru njegovog rada ne pružaju tretmani deci, već isključivo savetodavne usluge porodicama.

Za Savetovalište Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“ nije potreban uput, već se roditelji mogu sami obratiti kako bi zakazali termin i to svakog radnog dana u terminu od 8-14 časova na brojeve telefona: 024/527 449 ili 061/ 880 19 11 ili putem emaila: skcentar.savetovaliste@gmail.com.