Savetnik za zaštitu pacijenata: Manje prigovora u odnosu na 2016. godinu

Tokom prethodne godine u Kancelariju savetnika za zaštitu prava pacijenata stiglo je 22 pisana prigovora i blizu 700 usmenih prigovora, što je nešto manji broj odnosu na 2016. godinu , poručio je savetnik za zaštitu pacijenata Branislav Vitasović. U protekloj godini dominirali su prigovori koji se tiču nemogućnosti dobijanja termina kod lekara specijalista u kratkom vremenskom roku, kao i prigovori koji se odnose na ponašanje medicinskog osoblja i lekara prema pacijentima. U prva dva meseca tekuće godine zabeleženo je povećanje broja prigovora za oko 50% u odnosu na isti period prethodne godine, a prigovori se, takođe, tiču neljubaznosi medicinskog osoblja.