Sastanak načelnika Severnobačkog, Zapadnobačkog i Severnobanatskog okruga

Treći sastanak koji je organizovan od strane načelnika Severnobačkog, Zapadnobačkog i Severnobanatskog okruga, nakon vatrenog okršaja koji se desio 2. jula u šumi Hrastovači na Makovoj sedmici, održan je u četvrtak, 28. jula, u Somboru. Tema sastanka bila je bezbednost stanovništva tri okruga u Vojvodini i nekontrolisana kretanja migranata.

Sastanku su prisustvovali načelnici Severnobačkog, Zapadnobačkog i Severnobanatskog okruga, Bojan Šoralov, Goran Nonković i Milivoje Linjački, gradonačelnici, načelnici policijskih uprava, načelnici teritorijalnih centara BIA, predstavnici Komesarijata za izbeglice i direktor opšte bolnice u Somboru.

– Nakon iscrpne diskusije na aktuelnu temu, kao i razmene različitih iskustava, donet je zaključak o intenziviranju saradnje, kao i pojačanom angažovanju inspekcijskih službi, policijskih uprava i drugih nadležnih institucija, sa logistikom jedinica lokalnih samouprava sa teritorija sva tri okruga, a sve u smislu sprečavanja i sankcionisanja nezakonitih aktivnosti i radnji u cilju povećanja bezbednosti stanovništva. Takođe će se nastaviti saradnja sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije kroz pojačane aktivnosti u smislu institucionalnog rešavanja situacija u vezi povećanog priliva migranata u sva tri okruga, a sve u cilju podizanja nivoa bezbednosti naših građana, naveo je Bojan Šoralov, načelnik Severnobačkog okruga.