Sastanak Mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima

Na Otvorenom univerzitetu održan je sastanak Mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice, a podršku u unapređenju rada ove Mreže dalo je i Udruženje „Atina“ iz Beograda.

Član GV Ilija Đukanović podsetio je da je prošle godine doneta nova strategija i akcioni plan za borbu protiv trgovine ljudima i dodao da je potrebno napraviti analizu stanja i rada lokalnih timova.

Udruženje „Atina“ iz Beograda, koje se već deceniju i po bavi suzbijanjem tgovine ljudima i zaštitom žrtava trafikinga, podržalo je osnivanje radne grupe za borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice. Iz Udruženja navode da je tokom prethodne godine identifikovano oko 50 žrtava trgovine ljudima u Srbiji, te da su žrtve i dalje najčešće žene i deca.

Današnji zadatak radne grupe bio je da se mapiraju problemi sa kojima se suočava Subotica, te da se na osnovu toga napravi plan delovanja. Sastanku su, između ostalih, prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, policije, tužilaštva, Centra za socijalni rad, te predstavnici Inspektorata za rad i organizacija civilnog društva.