Saradnja Ekonomskog fakulteta i Slobodne zone

Ekonomski fakultet u Subotici ugostio je danas predstavnike grupacije Slobodnih zona Srbije u Regionalnom inovacionom startap centru. Cilj skupa jeste predstavljanje studenata ove visokoškolske ustanove kako bi njihove kvalifikacije postale vidljivije na tržištu rada.

Strateški cilj Ekonomskog fakulteta jeste što intenzivnija saradnja sa privredom, poručili su iz ove obrazovne ustanove. Da brinu o benefitima svojih studenata, potvrdili su i kroz poslovanje sa Slobodnom zonom Subotica, gde studenti Ekonomskog fakulteta odlaze na plaćene prakse i time povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Na sastanku koji je održan u Regionalnom inovacionom startap centru, predstavnici svih 13 Slobodnih zona koje posluju na nivou države mogli su da čuju više o veštinama i znanjima koje posleduju studenti Ekonomskog fakulteta.

Kako u Slobodnoj zoni Subotica posluju visokostručne kompanije, smatraju da je sledeći korak intenzivnija saradnja između obrazovnih ustanova i kompanija, odnosno saradnja nauke i privrede, navodi direktor Privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom Subotica, Saša Gravorac.

Ekonomski fakultet ove godine upisalo je oko 780 studenata, od kojih 230 u Subotici, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je taj broj iznosio 130.