Saopštenje Gradskog odbora Demokratske stranke

Gradski odbor Demokratske stranke izdao je saopštenje povodom Plana detaljne regulacije za deo prostora između Maksima Gorkog, Beogradskog puta, Blaška Rajića i Senćanskog puta.

“Predsednik Skupštine grada, Balint Pastor, 6. aprila je najavio održavanje 21. sednice Skupštine grada, održane 7. aprila, na kojoj je na dnevnom redu bila i Odluka o izmeni „Plana detaljne regulacije za deo prostora između Maksima Gorkog, Beogradskog puta, Blaška Rajića i Senćanskog puta“, odnosno Mesne zajednice Centar III. Kako je Balint Pastor objasnio, jedan od ciljeva izmena plana je i izmeštanje Kvantaške pijace. Međutim, izmeštanje Kvantaške pijace je predviđeno i još uvek važećim planom za Mesnu zajednicu Centar III, donetim 2011, kada je odgovorna bila Demokratska stranka. Tada je planirano da se po izmeštanju pijace slobodan prostor pretvori u park. Moramo da postavimo pitanje o pravim namerama za donošenje izmena ovog plana. Naime, od 19. aprila do 5. maja, u vreme praznika, Gradska uprava je organizovala rani javni uvid u prednacrt izmena plana detaljne regulacije. Prostor Kvantaške pijace koji je od 2011. godine bio predviđen za park, po

novom planu predviđen je za placeve za izgradnju višespratnih zgrada. Gradski odbor Demokratske stranke traži od SNS-a i SVM-a kao stranaka koje su odgovorne za donošenje urbanističkih planova, da se izmenama važećeg plana na prostoru sadašnje kvantaške pijace zadrži postojeća namena, odnosno park”, navodi se između ostalog u saopštenju Gradskog odbora Demokratske stranke.