Rok za podnošenje zahteva za regresirane mesečne karte do 15. avgusta

Učenici putnici subotičkih srednjih škola zahteve za regresirane mesečne karte mogu podneti Gradskom uslužnom centru sve do 15. avgusta.

Mesečne karte učenici srednjih škola rešavaće u školama u koje su upisani, navode iz Sekretarijata za društvene delatnosti. Ovo važi samo za učenike koji su stanovnici Subotice i putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 23. do 31. avgusta i to od 10 do 13.30 časova u Gradskoj upravi. Ukoliko učenici do navedenog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno. Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici bi trebalo da prilože fotokopiju lične karte, overenu potvrdu škole o upisu i dokaz o pozitivnom uspehu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 024 626 883.