RFZO: Proširenje prava iz oblasti vantelesne oplodnje stupila na snagu

Proširenje prava iz oblasti vantelesne oplodnje koja su najavljena prošle godine, stupila su na snagu 26. februara, a između ostalog, uključuju pravo svih parova sa jednim detetom na zdravstveno osiguranje na teret Republičkog fonda za zdravstveno osguranje (RFZO) radi dobijanja drugog deteta, dok je za dobijanje prvog deteta, uveden neograničen broj krioembriotransfera, izjavila je direktorka RFZO Sanja Radojević Škodrić.

„Osim toga, uvedena su dodatna proširenja prava iz oblasti vto na teret RFZO, odnosno povećan je i broj postupaka sa sa zamrznutim embrionima za drugo dete, a omogućeno je i neograničeno zamrzavanje embriona. Novina je i da je postupak vto omogućen i parovima kod kojih muški partner ima problem sa azospermijom“, istakla je Radojević Škodrić.

Imajući u vidu sva proširenja prava u postupku VTO, ona koja su uvedena u prethodnom periodu i nova proširenja, kao što su podizanje starosne granice za žene na 43 godine života, uvođenje neograničenog broja pokušaja za prvo dete, finansiranje postupaka vto za drugo dete, Republika Srbija je po obimu prava na ovu uslugu ispred većine zemalja u regionu i šire.

Podsećamo da se usluge vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2022. godini pružaju u šest državnih ustanova, kao i u 13 privatnih ustanova, što je za dve više nego u prethodnoj godini.