RFZO: Nabaviti putno zdravstveno osiguranje

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) ukazao je danas na potrebnu da se, pre letnjih putovanja, nabavi polisa zdravstvenog putnog osiguranja, i pozdravio činjenicu da takvu polisu nabavlja sve veći broj građana.
„Raduje podatak da sve veći broj građana pre putovanja nabavlja polisu zdravstvenog putnog osiguranja, što pokazuje da raste naša odgovornost prema sebi i svojoj porodici, jer nevolje koje mogu nastati zbog iznenadnog zdravstvenog problema u inostranstvu nose osim zdravstvenih, i velike materijalne posledice“, ističe se u saopštenju.
Kako se navodi, građani putno osiguranje mogu nabaviti i preko dobrovoljnog osiguranja koje sprovodi RFZO, u bilo kojoj filijali ili ispostavi, bez obzira na prebivalište osiguranika – u svakom od skoro 200 mesta u kojima postoje ispostave.
Detaljne informacije mogu se dobiti na sajtu www.dobrovoljno.rfzo.rs, gde se nalazi i kompletan cenovnik, uslovi osiguranja, kontakti, i onlajn obrazac.
Putna polisa RFZO-a omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje, ne ograničavajući ga na državne ustanove ili bilo kakvu drugu mrežu zdravstvenih ustanova.
Trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu biće refundiran, uz račun i medicinski dokument, a rok za isplatu je 14 dana.
Za priznavanje troškova nije od značaja ni to da li sa zemljom putovanja Srbija ima sklopljen međudržavni ugovor, koji, primera radi, nije sklopljen sa Grčkom – najčešćom letnjom destinacijom građana Srbije. Polisa, dakle, važi za zemlje za koje je izdata, bez ikakvih ograničenja.