Revitalizacija degradiranih staništa uz pomoć starih rasa domaćih životinja

Za 8 godina koliko se sprovode aktivnosti na revitalizaciji degradiranih staništa uz pomoć podolskih goveda, vodenih bivola, domaćih koza i ovaca na teritoriji specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ povećan je biodiverzitet i staništa bolje izgledaju, a dodatan plus je očuvanje starih rasa domaćih životinja i edukativni programi koje JP „Palić- Ludaš“ sprovodi kao upravljač ovog područja.

Na teritoriji specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ od 2015. godine sprovodi se projekat revitalizacije i očuvanja degradiranih staništa. U tu svrhu sprovodi se ekstenzivna ispaša podolskih goveda i vodenih bivola, a koriste se i domaće koze i ovce. Kako navode iz JP „Palić- Ludaš“ teren koji je ranije u potpunosti bio prekriven trskom, sada je ponovo postao vlažna livada na kojoj se gnezde ptice, a insekti i zaštićene biljke mogu mirno ovde da žive.

Ukupna površina koja se revitalizuje je 200 hektara, a na oko 25 hektara se sprovodi revitalizacija sa bivolima i podolcima,a na ostatku sa kozama, ovcama i na pojedinim mestima sa mehanizacijom.

Ekstenzivna ispaša sa podolskim govedima i vodenim bivolima sprovodi se tokom cele godine, a u periodu od aprila do decembra ove životinjskevrste nalaze dovoljno hrane na staništima koja obilaze. U zimskom periodu životinje i dalje obilaze terene i pasu koliko mogu uz dohranu.