Restitucija

U poslednjih godinu dana malo je urađeno po pitanju vraćanja oduzete imovine u Subotici sa okolinom, a najviše se potražuje poljoprivredno zemljište, kažu iz Udruženja građana za povrat oduzete imovine za Suboticu i okolinu. Prema njihovim podacima do sada nije vraćena ni trećina od onoga što se potražuje. Od donošenja zakona pa do danas vraćeno je 1480 Ha poljoprivrednog zemljišta. Više je razloga zbog kojih je situacija ovakva, jedan od njih je i kasno donošenje zakona, objašnjavaju iz Udruženja. Pre 3 godine doneta je uredba koja je omogućila da se u opštinama gde je izvršena komasacija, odnosno ukrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, dozvoli supstitucija. U Subotici je komasacija izvršena u čantavirskom području, dok u ostalim delovima nije. Donošenje zakona koji bi omogućio povrat sličnog zemljišta umesto oduzetog, pospešio bi proces restitucije. Od donošenja Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja pa do sada, u Subotici sa okolinom ukupno je vraćeno 141 objekat, od toga 124 poslovna prostora, 8 stanova i 9 zgrada. Od neizgrađenog građevinskog zemljišta vraćeno je 6764 kvadrata, a od poljoprivrednog 1480 Ha. Iz Udruženja podsećaju da je rok za isplatu obeštećenja vlasnicima oduzete imovine odložen za 2021. godinu.