Regionalna deponija Subotica trebalo bi da počne sa radom tokom marta

Regionalna deponija Subotica, koja se nalazi na Bikovu, trebalo bi da počne sa radom tokom marta 2018. godine. Očekuje se da do tog perioda izvođač privede kraju radove na izgradnji regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom koje finasira Evropska unija. Regionalna deponija pokriva Suboticu i 6 opština: Kanjižu, Sentu, Bačku Topolu, Mali Iđoš, Čoku i Novi Kneževac. Dugoročni cilj izgradnje Deponije jeste očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, a promena u celom sistemu upravljanja čvrstim komunalnim otpadom predstavlja i selekcija otpada, kompostiranje organskog otpada, dok je telo Deponije izgrađeno tako da ne zagađuje zemljište i podzemne vode. U početku će se selekcija otpada obavljati na samoj Deponiji, ali je dugoročni cilj da se uvede primarna selekcija koja podrazumeva da građani u svojim domovima obave selekciju otpada. Regionalna deponija trenutno zapošljava 60 radnika raznih profila koji više informacija o traženim profilima i kvalifikacijama mogu pronaći na sajtu: www.deponija.rs.