Recikliranje otpada u Regionalnoj deponiji Subotica

Gostujući sinoć u emisiji “In medias res” kod Jožefa Pintera, direktor Regionalne deponije Subotica, dr Gligor Gelert rekao je da u ovom trenutku oko 5-7% otpada koji stiže na Deponiju može da se reciklira, a da taj otpad Regionalna deponija predaje operaterima koji rade sa reciklažnim otpadom u Srbiji.