Razmatraju se predlozi za reformu visokih strukovnih škola

Savet za reformu visokih strukovnih studija razmatrao je danas predloge za reformu visokih strukovnih škola, a ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je osnovni cilj da se u skladu sa zakonom podigne kvalitet strukovnog obrazovanja. – Namera je da se podigne kvalitet strukovnog obrazovanja u smislu bolje veze sa privrednom i univerzitetom. Cilj je da se bolje urede statuti, odnosno izbor u zvanja i obezbedi veći kvalitet nastave, kao i urede finansije – rekao je on na sednici Saveta za reformu visokih strukovnih studija, saopštilo je resorno ministarstvo. Na sednici su razmatrani predlozi koje je uradila uža Radna grupa koja se bavi reformom visokih strukovnih škola, a medju predlozima bili su i principi na kojima bi se visoke strukovne škole spajale, kao i principi upravljanja tim ustanovama. Prema rečima ministra, u izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju biće mnogo novih rešenja, a predviđeno je i da se na nivou Akademije visokih strukovnih studija uvede funkcija menadžera. Šarčević je naveo da se ne treba plašiti da će prilikom spajanja ustanova manje uspešna škola biti na teretu uspešnije. Ovo telo će napraviti mehanizme da se to ne desi, istakao je on. Ministar je rekao da je jedan od ciljeva Ministarstva privlačenje stranih studenata i učenika. – Ne možemo ih privlačiti time što će biti nelegalnih odeljenja, neakreditovanih modela, bilo da je osnivač država ili privatno lice. Sprečićemo i da se iz regiona prelivaju takve škole kod nas, kazao je on. Predsednik Saveta prof. dr. Branislav Jeremić, koji je i potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, ocenio je da se visoke škole moraju transformisati i da je globalni predlog da se spajanje radi po teritorijalnom principu. On je ponovio da je cilj da se podigne kvalitet i naveo da postoji dobra saradnja ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.