Raspisani izbori za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji Grada Subotice

Načelnik Gradske uprave Grada Subotice obaveštava sve punoletne građane sa teritorije Grada da su raspisani izbori za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji Grada Subotice za 7. juli. Rokovi za vršenje izbornih radnji počeli su da teku juče.
Svaki poslovno sposoban građanin, sa prebivalištem na području mesne zajednice za koju se biraju članovi Saveta, a koji je navršio 18 godina života, ima pravo da bira i da bude biran u Savet mesne zajednice. Za člana Saveta mesne zajednice može biti izabran poslovno sposoban građanin, koji je navršio 18 godina života i koji ima prebivalište na području mesne zajednice u kojoj je predložen za člana Saveta. Interno raseljena lica (lica koja imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Кosovo i Metohija, a boravište na teritoriji Grada Subotice) nemaju biračko pravo na ovim izborima. Pozivaju se svi punoletni građani i lica koja će danom održavanja izbora steći punoletstvo, da izvrše uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu, kojom prilikom mogu tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u svojih podataka u spisku, uz prikaz važeće lične karte.
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu možete izvršiti najkasnije do 28. juna, kada se isti zaključuje u 12:00 časova. Po zaključenju dela Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu nije moguće izvršiti nikakve promene u istom.Uvid možete obaviti: za naseljeno mesto Subotica, Bikovo, Mala Bosna i Кelebija: svakog radnog dana od 7:00 do 16:00 časova, subotom od 8:00 do 12:00 časova, u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice – objekat Gradska kuća, na adresi Trg Slobode 1, II sprat, kancelarija 215, a najkasnije do 28. juna do 12:00 časova, kada se birački spisak zaključuje Rešenjem nadležnog organa.
Za naseljena mesta: BAJMOК I MIŠIĆEVO – U prostorijama Mesne kancelarije Bajmok, utorkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova. Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo, u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir, ponedeljkom, sredom, četvrtkom i petkom od 7 do 15h. Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački Vinogradi u prostorijama Mesne kancelarije Palić svakog radnog dana od 7 do 15h. Donji i Gornji Tavankut i Ljutovo, u prostorijama Mene kancelarije Tavankut, ponedeljkom i četvrtkom od 7 do 15h. Stari, Novi Žednik i Đurđin u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik, utorkom i četvrtkom od 7 do 15h.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime