Raspisan poziv za besplatnu mentoring uslugu za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Raspisan je javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge koja se realizuje u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, Ministarstva privrede, koji se implementira preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Mentoring je besplatna usluga kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Javni poziv je otvoren do 16. jula 2021. godine, a pravo učešća imaju:

Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji su registrovani na teritoriji Srbije, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa i ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Zadruge čija je delatnost proizvodnja, prerada i zanatske usluge, koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa i koje ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo preko 2.500 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Javni poziv, uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, kao i na internet stranama akreditovanih razvojnih agencija i u štampanom obliku u ARRA. Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: [email protected] .