Raspisan konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Gradsko veće raspisalo je  Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Subotice.

U pitanju je faza realizacije projekta sufinansiranja programa unapređenja eneregetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji će biti ponuđen građanima, a za koji je obezbeđen budžet od 30 miliona dinara.

Konkurs se raspisuje u cilju izbora firmi koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj efikasnosti stambenih objekata. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od firmi izabranih putem ovog javnog konkursa. Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji sa firmama, Grad sprovodi postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava). Obaveza je da krajnji korisnik prilikom prijave predmere/predračune uzme isključivo od direktnih korisnika koji su odabrani u prethodnoj fazi.