Raspisan konkurs za studentske stipendije

Raspisan je Konkurs za dodelu stipendija za studente sa teritorije grada za školsku 2020/2021. godinu. Biće dodeljeno 100 stipendija, koje će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata.Konkurs će biti otvoren do 4. decembra.

Uslovi konkursa su da je student državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, da upisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), ili studije drugog stepena ( master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i da je upisao tekuću školsku godinu na teret budžeta Republike Srbije. Prilikom bodovanja Komisija uzima u obzir deficitarnost struke, postignuti uspeh i stepen obrazovanja, kao i socijalno-ekonomski status.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se naći na sajtu Grada, www.subotica.rs, ili lično u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave, u sobi 305 na III spratu Gradske kuće, kao i putem telefona na broj 626-883.