Raspisan Konkurs za dodelu stipendija za učenike deficitarnih zanatskih zanimanja

Komisija za dodelu stipendija Grada Subotice raspisalaje Konkurs za dodelu stipendija za učenike prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke- III stepen stručne spreme za školsku 2019/2020. godinu. Dodeljuje se 30 stipendija koje se isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata, a mesečna rata iznosi 3 hiljade dinara. Stipendiju može ostvariti učenik prvog razreda srednje škole deficitarnih zanimanja tehničke struke, 3. stepen stručne spreme pod sledećim uslovima: da je državljanin R. Srbije i da upisuje prvu godinu kao i redovan učenik. Stipendiju ne ostvaruje učenik koji na polugodištu ima dve negativne ocene, ako Komisija utvrdi da je prilikom konkurisanja dao neistinite podatke, ako u toku školske godine napusti školovanje. Učenik uz popunjeni obrazac prijave podnosi i sledeću dokumentaciju: kratku biografiju, uverenje o upisu u prvi razred srednje škole zanatskih zanimanja tehničke struke, overenu kopiju svedočanstava od 6. do 8. razreda OŠ, potvrdu NSZ ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti za roditelje. Overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i uverenje za poslednja dva meseca o ukupnom prihodu domaćinstva. Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, učenik bez roditeljskog staranja ili korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć uz prijavu dostavljaju i: overenu kopiju Rešenja o smeštaju u drugu porodicu i overenu kopiju Rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno kopiju socijalne anamneze izdate od strane Centra za socijalni rad. Prijva za konkurs, koji je objavljen sa zvaničnom sajtu Grada, može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru odnosno na sajtu www.subotica.rs. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, neposredno Komisiji za dodelu stipendija sa naznakom “Prijava za konkurs za dodelu stipendija za učenike prvih razreda srednjih škola”, predajom u Gradski uslužni centar, Trg slobode1 ili poštom. Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti u Gradskoj kući soba 305 ili na telefon 024/626-883. Konkurs je otvoren do 7. avgusta.