Raspisan konkurs za dodelu stipendija srednjoškolcima

Konkurs za dodelu stipendija za učenike prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke – III stepen stručne spreme za školsku 2021/2022. godinu raspisan je juče i trajaće sve do 13. avgusta. Visina mesečne rate stipendije iznosi 3 hiljade dinara.

Kako Jasmina Stevanović, sekretarka Sekretarijata za društvene delatnosti obašnjava dodeljuje se trideset stipendija koje se isplaćuju u deset jednakih mesečnih rata. Pravo na stipendiju može ostvariti učenik prvog razreda srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja pod dva uslova.

Nakon podnetog zahteva, komisija sastavlja rang listu bodovanjem na osnovu postignutog uspeha i socijalno-ekonomskog statuta. Prema rečima sekretarke za društvene delatnosti, lokalna samouprava kroz konkurse želi da motiviše i pruži podršku svim učenicima koji se odluče da upišu neko od zanatskih zanimanja, bez kojih se ne može zamisliti razvoj našeg grada.

Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, sa sajta Grada – www.subotica.rs. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava za konkurs za dodelu stipendije za učenike prvih razreda srednjih škola”, predajom u Gradski uslužni centar na adresi Trg slobode 1 ili poštom.