Raspisan javni poziv za program „Moja prva plata“, prvo se prijavljuju poslodavci

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je danas Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata u ovoj godini“.

Prva faza realizacije programa namenjena je isključivo poslodavcima, a oni se od danas do 20. septembra mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs, dok je druga faza realizacije programa namenjena nezaposlenim licima, koji će se od 1. do 31. oktobra prijavljivati na istom portalu. Treća faza podrazumeva izbor kandidata, što će obaviti poslodavci. Ukazano je da poslodavci imaju mogućnost selekcije prijavljenih kandidata od početka njihove prijave. Konačan izbor kandidata će poslodavci iz privatnog sektora vršiti od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra.

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora izmedju NSZ, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovodjenja programa, u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Planirano je da se u program uključi do 10.000 mladih, sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života. Uslov je da nemaju radno iskustvo, odnosno imaju najviše do šest meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i da se nalaze na evidenciji nezaposlenih NSZ u trenutku zaključivanja Ugovora o realizaciji programa.

Program, koji se odnosi na privatni i javni sektor, sprovodiće se kod poslodavca u trajanju od devet meseci, bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa NSZ će isplaćivati novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćivati doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs) i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).