Raspisan Javni poziv za privatne vrtiće

Nakon nedavno usvojene odluke da će Grad sufinansirati boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama sa po 10.000 dinara, lokalna samouprava raspisala je Javni poziv predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za podnošenje prijava za zaključivanje ugovora o učešću Grada u naknadi dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama.

Pravo učešća imaju sve privatne predškolske ustanove sa teritorije Subotice, koje poseduju akt o verifikaciji, koje je izdalo nadležno ministarstvo. Uz popunjeni obrazac prijave, potrebno je priložiti i rešenje o verifikaciji ustanove, rešenje o upisu u sudski registar i potpisan i overen cenovnik usluga za radnu 2023/2024. godinu.

Osim što će Grad sufinasirati boravak u privatnim vrtićima, ubuduće će potpuno snositi troškove boravka dece u vrtićima “Naše radosti” i objektima pri osnovnim školama u Đurđinu i Čantaviru. Kako ističe sagovornica, na taj način nastavlja se politika podrške porodici i roditeljima.

Prijave se podnose do 18. avgusta u Gradskom uslužnom centru ili putem pošte na adresu Grad Subotica, Trg slobode 1, 24000 Subotica, sa naznakom “Prijava na Javni poziv – privatne predškolske ustanove”. Obrazac prijave i kompletan tekst Javnog poziva dostupni su na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice, u odeljku konkursi.