Raspisan Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice raspisala je Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada za 2023. godinu.

Na Javni poziv mogu da apliciraju vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, vlasnici ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine. Pozivom je definisano da mogu da apliciraju i lica koja žele da investiraju, kao i vlasnici domaćih životinja, odnosno stočari koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu.

Kako proces restitucije zemljišta još uvek nije završen, očekuje se da će državnog zemljišta na raspolaganju biti sve manje, objašnjava sagovornica. Ono što je ostalo za narednu godinu je, kaže, veoma malo i uglavnom nekvalitetno.

Rok za dostavu potrebne dokumentacije radi dokazivanja prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Subotice za sledeću godinu je 31. oktobar.