Radno vreme Doma zdravlja za katolički Uskrs

Za vreme katoličkog Uskrsa, u ponedeljak i petak u Domu zdravlja će biti organizovan sledeći način rada: Od 7 do 20h u gradu će raditi ambulante Ogranak 2 na Beogradskom putu, ogranak 4 na Krađorđevom putu, ogranak 6 na Segedinskom putu i ambulanta Mali Bajmok. U istom terminu radiće i ambulanta na Paliću, dok će ambulanta u Tavankutu raditi od 7 do 14h.
Zdravstvene stanice Bajmok i Čantavir radiće od 7 do 20h, dok će od 20 do 7h ujutru u njima raditi Služba za hitnu medicinsku pomoć. U Službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece u Đure Đakovića, od 7 do 20h radiće Odeljenje ginekologije, Odeljenje pedijatrije, kao i Razvojno savetovalište. Ostaje pedijatrijsko dežurstvo od 20 do 24h u Dečijem dispanzeru. Stomatološka služba radiće u vremenu od 7 do 19h u zgradi Stomatološke poliklinike, kao i u Ulici Đure Đakovića. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (objekat ATD) radiće od 7 do 14:30h.