Radno vreme ambulanti

Ambulanta – ogr 3 (Subotica ; Ruđera Boškovića ) – NE RADI;

Ambulanta – ogr 7 ponedeljak, sreda -13:00-20:00

Utorak, četvrtak petak -07:00-14:00

Vakcinalni punkt radi u ogr 7 svaki dan od 07:00-13:00

Ambulanta- Dom penzionera ponedeljak, sreda, petak -07:00-14:00

Utorak, četvrtak -13:00-20:00

Ambulanta – Mali Bajmok Ponedeljak -13:00-20:00

Utorak ,sreda,četvrtak, petak -70:00-14:00

Ambulanta- Peščara ponedeljak, četvrtak -07:00-14:00

Utorak , sreda, petak -7:00-20:00

Ambulanta – Tavankut ponedeljak,utorak,četvrtak ,petak – 07:00-14:00

Sreda -13:00-20:00

Ambulanta – Hajdukovo ponedeljak , petak -07:00-10:00

Utorak -10:30-13:00

Sreda -13:30-17:00

Četvrtak -10:30-13:00

Ambulanta -Bački Vinogradi ponedeljak , petak -10:30-14:00

Utorak -13:30-16:00

Sreda -10:00-13:00

Četvrtak -13:30-16:00

Ambulanta – Šupljak utorak , četvrtak – 09:00-10:00

Ambulanta – Studentska ne radi

Ambulanta – Radanovac ne radi

Ambulanta – Novi Žednik ponedeljak,četvrtak -09:00-12:30

Utorak ,sreda,petak -07:00-10:00

Ambulanta – Stari Žednik ponedeljak ,četvrtak -13:00-16:30

Utorak ,sreda,petak -10:30-12:30

Ambulanta – Zorka ponedeljak -07:00-14:00

Četvrtak -13:00-20:00

Ostale dane ne radi

Ambulanta – Bikovo ponedeljak -07:00-14:00

Sreda -13:00-20:00

Petak ne radi