Radionica saciljem formiranja Mobilnih timova za inkluziju Roma

U Rumi je održana radionica sa predstavnicima relevantnih institucija iz  Subotice, Šapca, Rume, Pećinaca, Bačke Palanke i Beočina sa ciljem formiranja Mobilnih timova za inkluziju Roma.
Mobilni timovi su prepoznati kao efikasan model podrške na lokalnom nivou, koji povezuje ključne aktere u zajednici: koordinatore za romska pitanja, pedagoške asistente, zdravstvene medijatore, predstavnike Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje. Cilj osnivanja timova je prepoznavanje i sagledavanje realnih potreba romske populacije na terenu, kao i utvrđivanje podrške koja je potrebna kako bi se poboljšao njihov sveukupni položaj, a u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025.
Brankica Jeremić, ključni ekspert za socijalnu inkluziju, predstavila je ciljeve i svrhu obuke, i istakla: „Podaci koje mobilni timovi prikupe, biće obrađeni i analizirani, nakon čega će se pristupiti izradi operativnih planova. Svaka jedinica lokalne samouprave će na osnovu podataka sa terena napraviti svoj operativni plan čiji će cilj biti doprinos rešavanju identifikovanih problema i to prema utvrđenim prioritetima. Predstavnici lokalnih samouprava će tokom celog procesa imati podršku projekta.“
Subotički koordinator za romska pitanja, Stevan Nikolić, ističe da od projekta „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima“ očekuje da Subotica dobije šansu da formira odnosno ozvaniči mobilni tim, da dobije priliku da uz pomoć međunarodnih sredstava uz koja će ići i sufinansiranje iz lokalnog budžeta, realizuje projekte iz oblasti inkluzije Roma i da  na taj način unapredi sveobuhvatni položaj romske zajednice u Subotici. „ Ovo je veoma važno zato što rešenja koja lokalna samouprava sada nudi i ona koja će tek biti osmišljena moraju da budu adekvatna, izvodiva i prilagođena potrebama romske zajednice“, ističe Stevan Nikolić i dodaje da u Subotici živi oko 4000 Roma, različite veroispovesti i porekla. Deo čine raseljena lica sa Kosova, deo je domicilno stanovništvo, deo govori srpski, a deo mađarski jezik. 
Uključivanjem u projekat „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima“ gradovi i opštine pokazali su visok nivo posvećenosti i razumevanja značaja socijalnog uključivanja Romkinja i Roma. 
Važan deo projekta je šema bespovratnih sredstava (grantova) u okviru koje se podržava 11 projekata na lokalnom nivou u ukupnoj vrednosti od 7,55 miliona evra. U okviru inicijative biće obezbeđeno stambeno rešenje za preko 1.000 Romkinja i Roma, te poboljšanje infrastrukturnih uslova za preko 6.000 pripadnika romske populacije.