Rad Doma zdravlja tokom Uskrsa

Tokom predstojećeg katoličkog Uskrsa (petak (15.04.2022.) i ponedeljak (18.04.2022.)) rad u Domu zdravlja Subotica biti organizovan na sledeći način:

Služba za opštu medicinu:

U vremenu od 07 h do 20 h u gradu će raditi sledeće ambulante – ogr.II (Beogradski put 45), ogr.IV (Karađorđev put 55), ogr.VI (Segedinski put 42), Mali Bajmok i Palić, kao i u vremenu od 07 do 14 h prigradska ambulanta Tavankut. Sve navedene ambulante (osim Tavankuta) radiće i u subotu u vremenu od 07 do 14 h.

Zdravstvene stanice Bajmok i Čantavir radiće od 0 h do 24 h.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece (ul.Đure Đakovića):

U vremenu od 07 h do 20 h radiće Odeljenje ginekologije, Odeljenje pedijatrije kao i Razvojno savetovalište.

Dečije ambulante Bajmok, Čantavir i Palić neće raditi.

Ostaje pedijatrijsko dežurstvo u vremenu od 20 h do 24 h u Dečijem dispanzeru.

Stomatološka služba:

Radiće u vremenu od 07 h do 19 h u zgradi Stomatološke poliklinike i u ul.Đure Đakovića.

U subotu u vremenu od 07 h do 19 h radiće u zgradi Stomatološke poliklinike, a od 07 h do 13 h u ul.Đure Đakovića.

U nedelju radiće u vremenu od 07 h do 13 h u zgradi Stomatološke poliklinike.

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (objekat amb.ogr.III, ul. Ruđera Boškovića 22- internista i amb.ogr.I, Kumičićeva 4 – pulmolog):

Radiće u vremenu od 07 h do 14.30 h.

Respiratorna ambulanta u ul.Harambašićeva 2, radiće svaki dan od 07 h do 17 h.