Psihološka procena kandidata za posao nastavnika od sada i na mađarskom jeziku

U prostorijama Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine potpisan je Sporazum o saradnji koji omogućava da se psihološka procena kandidata za posao vaspitača, nastavnika i drugog nastavnog i nenastavnog osoblja sprovodi i na mađarskom jeziku. Ovaj Sporazum će omogućiti pripadnicima mađarske nacionalne zajednice da na svom maternjem jeziku polažu test što će ih izjednačiti sa kolegama koji ove testove polažu na maternjem, srpskom jeziku.

Sporazum o saradnji potpisali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i Nacionalne službe za zapošljavanje. Potpisivanje ovog tripartitnog sporazuma je od izuzetnog značaja za Mađarski nacionalni savet jer obuhvata 2 izuzetno važne oblasti- obrazovanje i službenu upotrebu jezika i pisma, istakao je predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Arpad Fremond.

Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine omogućava pripadnicima svih nacionalnih zajednica koje žive na njenoj teritoriji da se obrazuju i koriste svoj maternji jezik u sve moguće svrhe, istakla je direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje, Snežana Sedlar.

Ovaj Sporazum ima za cilj da svim građanima Srbije omogući da na adekvatan način ostvare svako svoje pravo,rekao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević.

Pokrajinski sekretar pozvao je i predstavnike ostalih nacionalnih zajednica da se aktivnije uključe, jer kako je naglasio, ovaj sekretarijat ima sredstva za sve nacionalne savete koji budu želeli da realizuju ovakav sporazum.