Prva sednica pokrajinske vlade u 2017. godini

Pokrajinska vlada je donela  Program rada Pokrajinske vlade za 2017. godinu i dala saglasnost na programe rada i poslovanja više javnih preduzeća, zavoda i ustanova čiji je Pokrajina osnivač. Na sledećoj sednici Pokrajinske vlade, 11. januara 2017. godine, biće usvojeni i preostali programi rada pokrajinskih institucija, fondova i javnih preduzeća, čime se stvaraju uslovi da na početku godine počne realizacija programa u svim razvojnim oblastima za koje je zadužena Pokrajinska vlada.

Programom rada definišu se dinamika i vremenski okvir realizacije razvojnih planova, programa i odluka koje će sprovoditi pokrajinski sekretarijati i institucije kojima je Pokrajina osnivač. Usvajanjem programa rada i davanjem saglasnosti na planove preduzeća i drugih ustanova staraju se i formalni uslovi za pripremu velikih investicija nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera na teritoriji APV i time počinje i praktična realizacija velikih investicija.