Prva rata odloženog poreza dospeva na naplatu 10. februara

Uredbom kojom su uređeni postupak i način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa, stupila je na snagu 2. januara i objavljena je na sajtu Poreske uprave, a po njoj prva rata odloženog poreza dospeva 10. februara ove godine i ne može biti manja od 1.000 dinara.

Uredbom se privrednim subjektima, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti obaveza, plaćanje odlaže bez sprovođenja posebnog postupka.

Uredba omogućava odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i poljoprivrednika i to u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa uredbom, odnosno zaključkom Vlade Srbije.

Iznos dospelih obaveza se odlaže najduže na 24 jednake mesečne rate a prva rata dospeva 10. februara ove godine i ne može biti manja od 1.000 dinara.

Na sličan način može da se odloži plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica, akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade.

Uredbom je propisano da se može odložiti plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade.

Takođe i akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce.