Prva nedelja u srednjim škola u skladu sa novim smernicama za rad

Nova školska godina započela je i za srednje škole, a prva nedelja je, kako navode, posvećena uvođenju dece u rad i upoznavanju sa školom. Svaki dan fokus je na određenoj temi, u skladu sa novim smernicama za rad koje je svim školama propisalo Ministarstvo prosvete.

U Politehničkoj školi 685 učenika u 43 odeljenja započelo je školsku godinu. Kako navodi direktor ove obrazovne ustanove svaki dan tokom prve nedelje nastavnici jedan deo ili čitav čas posvete određenoj temi, što je u skladu sa novim smrenicama za rad koje je propisalo Ministarstvo prosvete – da se dodatna pažnja usmeri ka psihološko-emotivnom aspektu tokom vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima.

Veliko interesovanje učenika vladalo je za obrazovne profile: arhitektonski tehničar, tehničar za grafičku pripremu, tehničar za digitalnu grafiku i Internet oblikovanje, kao i za rukovaoca građevinskom mehanizacijom. Po prvi put od ove školske godine osam učenika upisalo je novi obrazovni profil na mađarskom nastavnom jeziku – polagač podnih obloga.

Politehnička škola obrazuje učenika na područjima rada – geodezija i građevinarstvo, grafičarstvo, kultura, umetnost i javno informisanje i šumarstvo i obrada drveta.