Prva generacija rukovalaca građevinskom mehanizacijom u Politehničkoj školi

Prva generacija rukovalaca građevinskom mehanizacijom na srpskom nastavnom jeziku za dve godine imaće priliku da izađu na tržište rada sa poznavanjem rukovanja različitom vrstom građevinske mehanizacije. Ovaj obrazovni profil Politehnička škola je na srpskom nastavnom jeziku ponudila đacima ove školske godine, a trenutno ga pohađa 8 učenika.

Većina dečaka detinjstvo provodi igrajući se sa kamionima i bagerima, a 8 učenika Politehničke škole za dve godine steći će diplomu ove škole za rukovaoca građevinskom mehanizacijom. Nekoliko meseci nakon što su upisali ovaj novi obrazovni profil u Politehničkoj školi, đaci smatraju da nisu pogrešili pri izboru budućeg zanimanja i nestrpljivo očekuju praksu koja će im omogućiti da sednu za neke od građevinskih mašina za čije rukovanje će se obučavati.

Obrazovni profil rukovalac građevinskom mehanizacijom je novi obrazovni profil na koji je Politehnička škola ove godine upisala prvu gereneraciju đaka na srpskom nastavnom jeziku. Radi se o trogodišnjem smeru koji se realizuje po dualnom modelu obrazovanja. Politehnička škola obezbedila je đacima na ovom obrazovnom profilu praksu u “Vojputu” i “Teraksu”. Đaci će po završetku svog obrazovanja biti obučeni da rukuju sa velikim brojem građevinske mehanizacije.

Obrazovni profil rukovalac građevinskom mehanizacijom trenutno pohađa 8 učenika, a deo je kombinovanog odeljenja čiju drugu polovinu đaka čini 8 učenika koji se obrazuju za operatera osnovnih građevinskih radova, takođe na srpskom nastavnom jeziku.