Protonamesnik Srpske pravoslavne crkve Dragan Stokin uputio čestitku vernicima

 Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, čestitku vernicima uputio je protonamesnik Srpske pravoslavne crkve Dragan Stokin.