Prekršajni sud u Subotici u protekloj godini rešio oko 10200 predmeta

Prekršajni sud u Subotici u protekloj godini je imao u radu oko 13 500 predmeta, od čega je rešeno oko 10 200 predmeta, poručio je predsednik Prekršajnog suda Ljubo Simić. Svaki sudija rešio je preko 1000 predmeta, odnosno 92 predmeta u proseku na mesečnom nivou. U godini za nama naplaćeno je oko 115 miliona dinara, a najčešći su bili saobraćajni prekršaji. Od 10 200 predmeta oko 1200 je rešeno istog dana kada je prekršaj otkriven, to su predmeti vezani za prelazak granice i brzine na auto-putu gde su počinioci strani državljani ili naši državljani na radu u inostranstvu. Ostali predmeti rešavali su se u periodu od 3 do 6 meseci.