Prosečna zarada u Subotici 77.360 dinara u 2022. godini

Subotica je na 7. mestu u Srbiji po visini prosečne godišnje zarade, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za prošlu godinu, a u istoj godini beleži se porast broja zaposlenih za 12% u odnosu na prethodnu godinu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada u našem gradu u 2022. godini bila je 77.360 dinara, odnosno 66.396 dinara bez poreza i doprinosa. Ovaj iznos je za 12% veći u odnosu na visinu prosečne zarade u 2021. godini.

Prosečan broj zaposlenih u Subotici u prošloj godini bio je 46.799, što predstavlja porast broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu za 3,5 %. U 2021.godini u Subotici je bilo 46.173 zaposlenih.

U odnosu na Severnobački okrug, broj zaposlenih u Subotici čini 82% ukupnog broja zaposlenih u okrugu, dok je za celu Vojvodinu taj broj 8%.