Promovisanje inkluzije osoba sa hendikepom javnom akcijom

 

Na Trgu slobode organizovana je javna akcija pod nazivom: “Pristup hendikepu kroz ljudska prava-pogledaj me bolje“. Ova javna akcija ima za cilj podizanje svesti ljudi o trenutnom položaju osoba sa hendikepom kao i modelu koji promoviše inkluziju osoba sa hendikepom.Poligon, koji su osmislili mladi učesnici obuke, bio je postavljen u centru, te su posetioci mogli iskustveno da osete u kakvom položaju se nalaze osobe sa hendikepom.