Promocija Vojne akademije

U okviru promocije vojnog poziva, u subotičkoj Gimnaziji, danas, je predstavljen program upisa studenata na Vojnu akademiju u Beogradu u nastavnoj 2023/2024. godini.

Konkurs za upis novih kandidata na ovu visokoškolsku ustanovu, koja je sastavni deo Univerziteta odbrane, otvoren je do 31. marta. Ove godine biće 175 slobodnih mesta za kadete prve godine Vojne akademije i 25 kadeta medicinskog fakulteta Vojno medicinske akademije, a sve detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu Vojne akademije.