Promocija dualnog obrazovanja

Subotica sa dualnim obrazovanjem čini skoro jednu četvrtinu od ukupnog broja upisanih učenika koji se školuju po modelu dualnog obrazovanja u Vojvodini, istaknuto je na skupu “Promocija nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obraovanja” čiji je domaćin bila Tehnička škola “Ivan Sarić”.

Subotica je među prvim gradovima u našoj zemlji koji su prepoznali prednosti dualnog obrazovanja, rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban otvarajući današnji skup. On je istakao da u ovom segmentu obrazovanja škole i privreda nastupaju kao partneri, a lokalna samouprava je čvrsta spona koja povezuje, pomaže i usmerava da ta saradnja bude na visokom nivou i u kontinuitetu.

U školskoj 2019/2020. godini u Vojvodini se po dualnnom principu obrazovanja školuje 1857 učenika u 82 odeljenja u 15 lokalnih samouprava u 24 srednje stručne škole u 8 područja rada i 17 obrazovnih profila. Od ukupno 11833 đaka upisanih u prvi razred srednjih stručnih škola 6,9% učenika je upisano za dualne obrazovne profile. U ovoj školskoj godini u našem gradu je za 9 dualnih obrazovnih profila u 4 srednje škole u 1. razred upisano u 8 odeljenja 220 učenika, sa realizacijom upisa gotovo 92%, rečeno je skupu i istaknuto da time Subotica sa dualnim obrazovanjem čini gotovo ¼ od ukupnog broja upisanih učenika u sistem dualnog obrazovanja u Vojvodini.

Pomoćnica ministra prosvete, Gabrijela Grujić rekla je da je filozofija obrazovanja filozofija života svakog mladog čoveka koji živi u 21. veku. Ona je istakla da svi moramo biti svesni da teorijska znanja nisu dovoljna da bismo se zaposlili u željenim zanimanjima, te da su kompetencije na delu.

U Subotici se po modelu dualnog obrazovanja đaci školuju u 4 srednje stručne škole, i to u: Tehničkoj školi “Ivan Sarić”, Hemijsko-tehnološkoj školi, zatim u Ekonomskoj školi “Bosa Milićević” i Politehničkoj školi.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime