Promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka

U Hali sportova, u petak je održana promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem. Zainteresovanim kandidatima predstavljene su novine koje se odnose na pojednostavljenu prijavu, novčana primanja, koja su uvećana za čak 63 odsto u odnosu na prošlu godinu, kao i javni poziv za obuku pilota za rezervne oficire.

Za dobrovoljno služenje vojnog roka, kao i za kurs za rezervne oficire Vojske Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola, koji ove godine navršavaju od 19 do 30 godina života. Konkurs je stalno otvoren, a prijava se može podneti u svim filijalama Pošte Srbije, preko portala eUprave, kao i u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Služenje vojnog roka traje šest meseci.

Za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem obezbeđena su novčana primanja koja mesečno iznose oko 38 hiljada dinara, naknade putnih troškova, zdravstveno osiguranje, smeštaj, ishrana, vojna odeća i obuća. Takođe, pojednostavljena je i procedura prijema kandidata u profesionalnu vojnu službu, te je u odnosu na raniji period kada su bila potrebna dva lekarska pregleda, sada dovoljan jedan.

Od ovog meseca otvoren je i poziv za kurs za rezervne oficire roda avijacije. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za Suboticu, na adresi Park Ferenca Rajhla broj 1 ili putem telefona 552-878.